Novinky
Plánovaná inventura
15.12.2022 - V termínu 23.12. (čtvrtek) - 31.12.2021 budeme provádět inventuru. Omlouváme se proto za přerušení prodeje v tomto období. Provoz obnovíme dne 3.1.2022. Děkujeme za pochopení. Pokračovat
Dotační
11.10.2022 - Pokračovat
COVID - situace v Maistru:
30.10.2020 - Jako velkoobchod do továren pracujeme nadále. Zboží Vám rádi zavezeme přímo k Vám do firmy (platí pro KV. SČ a Plzeňský kraj) nebo zašleme spedicí na základě objednávky Pokračovat
Revoluční výseky - vydrží 3 x déle při odsávání
04.11.2019 - Revoluce v broušení kovolaků, tmelů, plastů a dřevola. Pokračovat
Využijte našich rad a Tipů
15.02.2019 - využijte našich rad a tipů pro snadnější orientaci na profesionálním trhu s nářadím v hlavním menu. Pokračovat
Další novinky
Úvod / Obchodní podmínky
Kontakt / Poptávka

Obchodní podmínky

 

Přepravní podmínky a lhůty

Skladové limity máme nastaveny tak, aby bylo co nejvíce zboží dostupného přímo ze skladu. Toto zboží, Vám dodáme do dvou  pracovních dnů, pokud obdržíme objednávku do 12. hodiny. Ostatní zboží pak dle možností od 3 do 10 pracovních dnů. Předpokládaný termín dodání jsou naši operátoři vždy připraveni zodpovědět.

Balíky o hmotnosti do 30 kg posíláme jako profi balík České pošty nebo přepravní službou, za který účtujeme od 79Kč (u objednávky od 1000-2000Kč) a   190 ,- Kč bez DPH (od 1-999Kč). Úhrada zboží dobírkou navyšuje cenu o 30,- Kč. Dopravné je zdarma při ceně zboží nad 2000,- Kč s DPH (váha do 30kg). Přepravní služba je vhodná pro firemní balíky(50 kg max. na jeden balík). Je doručován v pracovní době, ale doručení není opakované. Profibalík České pošty je omezen vahou 30 kg a je uložen na Poště k pozdějšímu vyzvednutí. Je vhodný pro doručení domů.

Platební podmínky a ceny

  • platba dobírkou
  • platba předfakturou
  • leasing (smlouva u našeho obchodního zástupce)
  • platba fakturou - je možná po dohodě a podepsání obchodní smlouvy
  • využití platby pomocí platební brány
  • ceny na eshopu jsou platné po vytvoření objednávky
Záruka vrácení peněz

Pokud se rozhodnete vrátit zboží, máte možnost toto učinit do 14 dnů od jeho převzetí za předpokladu, že byla kupní smlouva uzavřena prostředky na komunikaci na dálku a nebylo podepsáno prohlášení o uzavření standardní kupní smlouvy v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53) za těchto podmínek :

  • zboží bude nepoužité, nepoškozené a v původním obalu
  • bude kompletní (technická dokumentace, záruční list, návod)
  • bude obsahovat originální daňový doklad
  • bude zasláno vyplaceně na naší adresu (dopravu hradí kupující)

Pokud budou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, budeme Vám do 14 dnů dobropisovat příslušnou částku.

Záruční doba

Záruční doba na spotřební zboží je dle Občanského zákoníku minimálně 24 měsíců. Vztahy s podnikatelskými subjekty upravuje Obchodní zákoník, který zaručuje minimální záruční dobu v délce 6 měsíců. U některých výrobků poskytujeme prodlouženou záruční dobu a do výše 20 let. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Pokud výrobek neobsahuje záruční list, plní jeho funkci daňový doklad.

Záruka při dopravě, nekompletnost dodávky

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno kupujícímu v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží od dopravce nepřevzít. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné za přítomnosti pracovníka dopravce provést detailní prohlídku zboží a vyhotovit příslušný protokol o škodě. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě protokolu o škodě bude zákazníkovi (po uzavření škodní události s dopravcem) poskytnuta přiměřená sleva, odstraněna závada, nebo dodán nový výrobek.

Pokud odběratel zjistí nesoulad mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu, kompletnosti nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 2.dne) zprávu prodávajícímu. Případ okamžitě prověříme a vyřídíme.

Postup při uplatnění záruky

 

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje. V případě, že neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Záruční doba dle Občanského zákoníku (č. 89 / 2012 Sb.) je stanovena na 24 měsíců a je určena pro spotřebitele. U některých výrobků poskytujeme prodlouženou záruční dobu. Záruční doba pro podnikatele se řídí Obchodním zákoníkem a v tomto případě ji stanovuje konkrétní výrobce a dovozce zboží do ČR.

 

Reklamace.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Toto právo zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

 

Postup.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v E-shopu na stránce www.maister.cz, je třeba uvést závadu a její projevy, přiložit záruční list, případně doklad o koupi a odeslat na adresu naší centrály – Maister prodej nářadí s.r.o., Studentská 78/25, 36007 Karlovy Vary. Je vhodné reklamované zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Některé výrobky smí v záruční době opravovat pouze originální servis, v tomto případě můžete poslat výrobek přímo na adresu tohoto servisu (uvedena v záručním listu). V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutno předložit doklad k přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

 

Vyřízení.

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka emailem či telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. Dodavatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle Zákona o ochraně spotřebitele (č. 634 / 1992 Sb.) v platném znění třicetidenní. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Odstoupení od kupní smlouvy

Nárok na odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu Maister prodej nářadí, Studentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary nebo na adresu elektronické poštyinfo@maister.cz.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu nejpozději do 14 dnů od fyzického vrácení zboží nebo prokázání kupujícím, že zboží bylo odesláno zpět a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Náklady spojené s vrácením zboží ponese kupující.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Storno objednávky ze strany dodavatele – dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech – zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, bere však na vědomí, že mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

   V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Nákupy na E-shopech porovnání dříve a dnes dle nového OZ:

 

MAISTER PRODEJ NÁŘADÍ s.r.o.    Studentská 78/25  360 07 Karlovy Vary - Doubí

Pro správnou funkci eshopu používáme cookies, s pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.